discriminar

Verbo transitivo. 
Dar un trato desigual por motivos de raza, sexo o condición, entre otros.